کار گروه ترجمه های دانشجویی و دانشگاهی

کار گروه ترجمه های دانشجویی و دانشگاهی

قاسم یوسفی

10 ساعت پیش

همدان

ترجمه رسام

ترجمه رسام

قاسم یوسفی

10 ساعت پیش

تهران

ویراستاری

ویراستاری

کلینیک ارتباطات

1 روز پیش

تهران

ترجمه انگلیسی

ترجمه انگلیسی

کاوه عطاریان

1 روز پیش

تهران

موسسه ترجمه رسام

موسسه ترجمه رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

البرز

ترجمه بسیار حرفه ای و فوق تخصصی

ترجمه بسیار حرفه ای و فوق تخصصی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

خوزستان

کارگروه ترجمه های تخصصی

کارگروه ترجمه های تخصصی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

البرز

دفتر ترجمه تخصصی رسام

دفتر ترجمه تخصصی رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

دفتر ترجمه رسام

دفتر ترجمه رسام

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی، ترجمه آی اس آی

ترجمه تخصصی متون انگلیسی و فارسی، ترجمه آی اس آی

قاسم یوسفی

1 روز پیش

تهران

ترجمه متون

ترجمه متون

مهدی احمدی

2 روز پیش

تهران

ترجمه کتاب، مقاله و پایان نامه

ترجمه کتاب، مقاله و پایان نامه

صابر

2 روز پیش

تهران

ترجمه متون فوق تخصصی

ترجمه متون فوق تخصصی

ایثار

3 روز پیش

تهران

ترجمه و آموزش ترجمه انگلیسی

ترجمه و آموزش ترجمه انگلیسی

ایثار

3 روز پیش

کرمانشاه

دارالترجمه فوری

دارالترجمه فوری

دارالترجمه رسمی الیزه

1 هفته پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی

ترجمه متون تخصصی مهندسی شیمی

میلاد واحدی

1 هفته پیش

تهران

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

varasteh

2 هفته پیش

تهران

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

فرهاد انواری

2 هفته پیش

آذربایجان شرقی

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

مترجم زبان انگلیسی بازرگانی و تجاری در تبریز

فرهاد انواری

2 هفته پیش

آذربایجان شرقی

ترجمه و ویرایش لغوی و نگارشی مقالات فنی مهندسی

ترجمه و ویرایش لغوی و نگارشی مقالات فنی مهندسی

محمد رضا بهره وری

3 هفته پیش

آذربایجان شرقی

ترجمه تخصصی کتاب

ترجمه تخصصی کتاب

ایثار

3 هفته پیش

کرمانشاه

ترجمه تخصصی

ترجمه تخصصی

مترجم

3 هفته پیش

کرمانشاه

انجام نگارش پایان نامه پروپوزال مقاله ارشد دکتری

انجام نگارش پایان نامه پروپوزال مقاله ارشد دکتری

دکتر شادی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی

ترجمه متون ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی

البرزی

4 هفته پیش

آذربایجان شرقی

ترجمه متون تخصصی عمران

ترجمه متون تخصصی عمران

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه تخصصی علوم تربیتی

ترجمه تخصصی علوم تربیتی

آقای البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی پزشکی ، روانپزشکی ، روانشناسی

ترجمه متون تخصصی پزشکی ، روانپزشکی ، روانشناسی

البرزی

4 هفته پیش

تهران

دارالترجمه زبان المانی مرکز ترجمه متون تخصصی المانی

دارالترجمه زبان المانی مرکز ترجمه متون تخصصی المانی

آقای البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه تخصصی زیست شناسی

ترجمه تخصصی زیست شناسی

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

ترجمه متون تخصصی کامپیوتر

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون فرانسه در دارالترجمه زبان فرانسه

ترجمه متون فرانسه در دارالترجمه زبان فرانسه

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون تخصّصی

ترجمه متون تخصّصی

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه مکاتبات بازرگانی آنلاین مترجم مکاتبات بازرگانی توسط مترجم مسلط به امور بازرگانی در تهران

ترجمه مکاتبات بازرگانی آنلاین مترجم مکاتبات بازرگانی توسط مترجم مسلط به امور بازرگانی در تهران

البرزی

4 هفته پیش

تهران

دارالترجمه ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله دانشجویی با قیمت مناسب

دارالترجمه ترجمه متون تخصصی و ترجمه مقاله دانشجویی با قیمت مناسب

البرزی

4 هفته پیش

تهران

مترجم همزمان

مترجم همزمان

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون روسی در دارالترجمه روسی تهران

ترجمه متون روسی در دارالترجمه روسی تهران

البرزی

4 هفته پیش

فارس

ترجمه تخصصی حسابداری

ترجمه تخصصی حسابداری

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون تخصصی دانشجویان دانشگاه

ترجمه متون تخصصی دانشجویان دانشگاه

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه متون دانشجویی

ترجمه متون دانشجویی

البرزی

4 هفته پیش

تهران

ترجمه تخصصی مدیریت

ترجمه تخصصی مدیریت

آقای البرزی

4 هفته پیش

خراسان رضوی