تحلیل مدل های ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل

تحلیل مدل های ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره آماری در پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی

مشاوره آماری در پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل پایان نامه spss

تحلیل پایان نامه spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام فصل 4 پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

ارائه مشاوره و تحلیل تخصصی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

ارائه مشاوره و تحلیل تخصصی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت دولتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

تحلیل آماری با lisrel , spss برای پایان نامه روانشناسی تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

تحلیل آماری با spss برای پایان نامه رشته سنجش و اندازه گیری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

استخراج مقاله از پایان نامه علوم انسانی

استخراج مقاله از پایان نامه علوم انسانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام فصل 4 پایان نامه, انجام فصل چهارم پایان نامه, انجام تحلیل آماری پایان نامه

انجام فصل 4 پایان نامه, انجام فصل چهارم پایان نامه, انجام تحلیل آماری پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی

انجام کارهای تحقیقاتی دانشجویی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره در نگارش و انجام پروپوزال مدیریت دولتی

مشاوره در نگارش و انجام پروپوزال مدیریت دولتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام لیزرل LISREL

انجام لیزرل LISREL

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با SPSS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی علوم تربیتی

پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی علوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره در تهیه و تنظیم پایان نامه و مقاله

مشاوره در تهیه و تنظیم پایان نامه و مقاله

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت کارآفرینی در گرایش های کسب و کار جدید، فناوری

انجام پروپوزال مدیریت کارآفرینی در گرایش های کسب و کار جدید، فناوری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات در گرایش های مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، کسب و ...

انجام پروپوزال مدیریت فناوری اطلاعات در گرایش های مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، کسب و ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش

انجام پایان نامه علوم تربیتی سنجش و اندازه گیری در آموزش و پرورش

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام فصل یک تا پنج پایان نامه

انجام فصل یک تا پنج پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

آمار و روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

تحلیل آماری پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره آماری و روش تحقیق ؛(ارائه فصل سوم ، روش شناسی

مشاوره آماری و روش تحقیق ؛(ارائه فصل سوم ، روش شناسی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

انجام پایان نامه ارشد علوم تربیتی آموزش پیش دبستانی و دبستانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت تکنولوژی در گرایش های انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، استراتژی توسعه صنعتی

انجام پروپوزال مدیریت تکنولوژی در گرایش های انتقال تکنولوژی، نوآوری تکنولوژی، استراتژی توسعه صنعتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره در نگارش و انجام پروپوزال مدیریت اجرایی

مشاوره در نگارش و انجام پروپوزال مدیریت اجرایی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

اجاره جواز سفره خانه و قهوه خانه با امتياز ايثارگرى

اجاره جواز سفره خانه و قهوه خانه با امتياز ايثارگرى

کثیرى

2 هفته پیش

تهران

خریدوفروش انواع چوب مرکبات

خریدوفروش انواع چوب مرکبات

samiar

2 هفته پیش

تهران

ساخت کوره صنعتی ذغال لیمو

ساخت کوره صنعتی ذغال لیمو

samiar

2 هفته پیش

تهران

بهترین کوره تولیدزغال لیمو

بهترین کوره تولیدزغال لیمو

زغال مرکزی

2 هفته پیش

تهران

واگذاری شرکت آب و تاسیسات

واگذاری شرکت آب و تاسیسات

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

واگذاری شرکت 5 راه

واگذاری شرکت 5 راه

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

واگذاری شرکت آب و تاسیسات

واگذاری شرکت آب و تاسیسات

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

استخدام مهندسین با گرایش های مختلف

استخدام مهندسین با گرایش های مختلف

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

استخدام کارشناس جهت رتبه بندی

استخدام کارشناس جهت رتبه بندی

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

دعوت به همکاری از کلیه مهندسین محترم مکانیک

دعوت به همکاری از کلیه مهندسین محترم مکانیک

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

کارشناس ، کاردان و بازنشسته جهت رتبه بندی

کارشناس ، کاردان و بازنشسته جهت رتبه بندی

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز

دعوت از کلیه مهندسین جهت رتبه بندی

دعوت از کلیه مهندسین جهت رتبه بندی

مرضیه سالاروند

3 هفته پیش

البرز