تهیه نقشه اداره بهداشت 1/200 برای صنایع

تهیه نقشه اداره بهداشت 1/200 برای صنایع

مهندس کریمی

1 ساعت پیش

تهران

نقشه برداری سیمیندشت-گچه-محمودآباد-حصاربن-موین-کبوتر دره و...

نقشه برداری سیمیندشت-گچه-محمودآباد-حصاربن-موین-کبوتر دره و...

مهندس کریمی

1 ساعت پیش

تهران

جوشکاری سیار

جوشکاری سیار

بوربوری

1 ساعت پیش

سمنان

تدریس آمار دانشگاهی و آموزش نرم‌افزار spss

تدریس آمار دانشگاهی و آموزش نرم‌افزار spss

محمد رضا حشمتی

4 ساعت پیش

تهران

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی پروژه آمار

تدریس آمار کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی پروژه آمار

محمد رضا حشمتی

4 ساعت پیش

تهران

مشاوره و اجرای طراحی و تست مدل برای رساله های دکتری رشته های مدیریت

مشاوره و اجرای طراحی و تست مدل برای رساله های دکتری رشته های مدیریت

محمد رضا حشمتی

4 ساعت پیش

تهران

انجام پایان نامه و تحلیل های آماری با استفاده از تکنیک ها

انجام پایان نامه و تحلیل های آماری با استفاده از تکنیک ها

محمد رضا حشمتی

4 ساعت پیش

تهران

آموزش انواع نرم افزارهای آماری و تحلیلی داده های

آموزش انواع نرم افزارهای آماری و تحلیلی داده های

محمد رضا حشمتی

4 ساعت پیش

تهران

آسفالت کاری درکرج

آسفالت کاری درکرج

افشین

11 ساعت پیش

تهران

تهیه و اجرای تراشه آسفالت

تهیه و اجرای تراشه آسفالت

کیانی

2 روز پیش

تهران

آسفالت کاری ومحوطه سازی

آسفالت کاری ومحوطه سازی

کیانی

2 روز پیش

تهران

راه اندازی خط تولید مکانیزه سنگ آنتیک و صنعتی نانو

راه اندازی خط تولید مکانیزه سنگ آنتیک و صنعتی نانو

نگین سنگ

1 هفته پیش

بوشهر

انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

محمد رضا حشمتی

1 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

انجام پایان نامه علوم تربیتی تحقیقات آموزشی

محمد رضا حشمتی

1 هفته پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

مشاوره تخصصی پایان نامه های مدیریت

محمد رضا حشمتی

1 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

انجام پرپوزال رشته های روان شناسی -علوم تربیتی -مدیریت -علوم اجتماعی

محمد رضا حشمتی

1 هفته پیش

تهران

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

تحلیل داده های آماری پایان نامه و تحقیق رشته های روانشناسی ،مشاوره وعلوم تربیتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

- انجام سمینار و پروژه های کلیه مقاطع و رشته ها

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

انجام پروپوزال مدیریت دولتی در گرایش های مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت رفتار ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال مدیریت صنعتی در گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، زنجیره تامین، مدیریت ...

انجام پروپوزال مدیریت صنعتی در گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، زنجیره تامین، مدیریت ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

لیزرل - SPSS - Lisrel

لیزرل - SPSS - Lisrel

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

اجرای آزمون ها و تحلیل های آماری با spss مشاوره آماری پایان نامه کارشناسی ارشد

اجرای آزمون ها و تحلیل های آماری با spss مشاوره آماری پایان نامه کارشناسی ارشد

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و lisrel لیزرل ، Amos و PLS

تحلیل آماری پایان نامه با SPSS و lisrel لیزرل ، Amos و PLS

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاور پایان نامه تمامی رشته ها

مشاور پایان نامه تمامی رشته ها

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

پروژه تحلیل مشاوره آماری پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پایان نامه

مشاوره پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

آماده سازی فصل 3 و فصل 4 با انواع تحلیل های نرم افزار SPSS و لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تدوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی

تدوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, ...

انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال

پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری

انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)

مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

ورود داده های پرسشنامه

ورود داده های پرسشنامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام تخصصی پایان نامه های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره

انجام تخصصی پایان نامه های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه

مشاوره تخصصی پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل ...

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران